Dłużnik: eiMEDIA ANDRZEJ ORZESZYNA

NIP
5542707879
Adres
ul. Kasztanowa **
85-605, Bydgoszcz
Wartość długu
1 227,00 PLN
Cena sprzedaży
1 227,00 PLN
Termin płatności
2020-05-21 (przeterminowany: 1296 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,3334. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 29159 (dodano: 2023-06-29)