Dłużnik: DOMY SZKIELETOWE TOMASZ JACENIK

NIP
8522354422
Adres
ul. Ofiar Stutthofu **
72-010, Police
Wartość długu
8 855,64 PLN
Cena sprzedaży
8 855,64 PLN
Termin płatności
2023-07-15 (przeterminowany: 146 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 29830 (dodano: 2023-09-27)