Dłużnik: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SIGNUM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6040175559
Adres
Aleja ks. Józefa Waląga ** lok. *
83-000, Pruszcz Gdański
Wartość długu
180,48 PLN
Cena sprzedaży
180,48 PLN
Termin płatności
2020-01-14 (przeterminowany: 1512 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 29922 (dodano: 2023-10-09)