Dłużnik: JSK TRANSPORT Joanna Kwiecinska

NIP
5571533761
Adres
ul. Kasprowicza **
88-320, Strzelno
Wartość długu
1 446,96 PLN
Cena sprzedaży
1 446,96 PLN
Termin płatności
2023-10-19 (przeterminowany: 49 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 30302 (dodano: 2023-11-20)