Dłużnik: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne FORTE PANEL Roman Gleske

NIP
8410008034
Adres
ul. adm. J. Unruga ***
81-153, Gdynia
Wartość długu
9 865,90 PLN
Cena sprzedaży
9 865,90 PLN
Termin płatności
2023-07-19 (przeterminowany: 142 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 30306 (dodano: 2023-11-20)