Dłużnik: ARMATEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
9662145156
Adres
ul. Atłasowa ** lok. *
15-680, Białystok
Wartość długu
675,33 PLN
Cena sprzedaży
675,33 PLN
Termin płatności
2023-09-19 (przeterminowany: 79 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 30309 (dodano: 2023-11-20)