Dłużnik: MS-TECH Mariusz Staniewski

NIP
7292369766
Adres
ul. Kościelna *****
95-050, Konstantynów Łódzki
Wartość długu
7 759,93 PLN
Cena sprzedaży
7 759,93 PLN
Termin płatności
2023-10-24 (przeterminowany: 45 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 30310 (dodano: 2023-11-20)