Dłużnik: "ROBERT" SPÓŁKA JAWNA, DOROTA BEŹNIC, ZOFIA DRYJA

NIP
6641951755
Adres
Aleja Niepodległości **
27-200, Starachowice
Wartość długu
30 096,69 PLN
Cena sprzedaży
30 096,69 PLN
Termin płatności
2023-10-25 (przeterminowany: 132 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 30444 (dodano: 2023-12-05)