Dłużnik: CERES-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7162833490
Adres
ul. Marii Rodziewiczówny * lok. ***
04-187, Warszawa
Wartość długu
7 741,87 PLN
Cena sprzedaży
7 741,87 PLN
Termin płatności
2023-12-01 (przeterminowany: 95 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 30466 (dodano: 2023-12-06)