Dłużnik: CENTRUM OBSŁUGI ROLNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7393945450
Adres
Plac Jedności Słowiańskiej *
10-039, Olsztyn
Wartość długu
7 797,47 PLN
Cena sprzedaży
7 797,47 PLN
Termin płatności
2023-12-08 (przeterminowany: 88 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 30468 (dodano: 2023-12-07)