Dłużnik: POLECANI BUDOWLAŃCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5213927597
Adres
ul. Wojciecha Żywnego ** lok. **
02-701, Warszawa
Wartość długu
9 225,00 PLN
Cena sprzedaży
9 225,00 PLN
Termin płatności
2023-11-17 (przeterminowany: 109 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 30480 (dodano: 2023-12-07)