Dłużnik: Sylwia Bakowska

NIP
6050029799
Adres
ul. Tadeusza Kościuszki **
32-130, Koszyce
Wartość długu
6 495,51 PLN
Cena sprzedaży
6 495,51 PLN
Termin płatności
2024-02-22 (przeterminowany: 57 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 31329 (dodano: 2024-04-02)