Dłużnik: FRANK ANDRII FRANKIVSKYI

NIP
6941688196
Adres
ul. Łamana ** lok. **
01-248, Warszawa
Wartość długu
5 262,63 PLN
Cena sprzedaży
5 262,63 PLN
Termin płatności
2024-02-16 (przeterminowany: 63 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 31333 (dodano: 2024-04-02)