Dłużnik: POLSKA GRUPA ELEKTROWATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6482802734
Adres
ul. Bytomska *** lok. *
41-800, Zabrze
Wartość długu
7 857,86 PLN
Cena sprzedaży
7 857,86 PLN
Termin płatności
2023-10-16 (przeterminowany: 186 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 31340 (dodano: 2024-04-02)