Dłużnik: OPTITAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5273091286
Adres
ul. Złota **A lok. *
00-819, Warszawa
Wartość długu
498,43 PLN
Cena sprzedaży
498,43 PLN
Termin płatności
2024-03-02 (przeterminowany: 48 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 31371 (dodano: 2024-04-03)