Dłużnik: GOSPODARSTWO ROLNE PIOTR PASTERNOK

NIP
7561970656
Adres
ul. Główna **
47-100, Grodzisko
Wartość długu
26 627,21 PLN
Cena sprzedaży
26 627,21 PLN
Termin płatności
2023-10-30 (przeterminowany: 172 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 31372 (dodano: 2024-04-03)