Dłużnik: YACH RAFAŁ JACH

NIP
6482786225
Adres
ul. Józefa Wajzera **
41-808, Zabrze
Wartość długu
1 992,60 PLN
Cena sprzedaży
1 992,60 PLN
Termin płatności
2024-01-23 (przeterminowany: 147 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Dłużnik nie uznaje zobowiązania, Wierzyciel utrzymał zasadność roszczeń. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32000 (dodano: 2024-06-11)