Dłużnik: "HYDROSFERA" TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA Krzysztof Ciszek

NIP
9590653818
Adres
ul. Częstochowska **
26-065, Micigózd
Wartość długu
3 099,32 PLN
Cena sprzedaży
3 099,32 PLN
Termin płatności
2024-05-16 (przeterminowany: 33 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32002 (dodano: 2024-06-11)