Dłużnik: Albina Melekh - Astarta Trans

NIP
7831757991
Adres
Wojskowa * lok. **
60-792, POZNAŃ
Wartość długu
16 134,96 PLN
Cena sprzedaży
16 134,96 PLN
Termin płatności
2024-05-13 (przeterminowany: 36 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,3608. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32007 (dodano: 2024-06-11)