Dłużnik: TOP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7812005089
Adres
ul. Andrzeja Małkowskiego ** lok. *
70-304, Szczecin
Wartość długu
65 959,98 PLN
Cena sprzedaży
65 959,98 PLN
Termin płatności
2024-01-19 (przeterminowany: 151 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32008 (dodano: 2024-06-11)