Dłużnik: Hubert Radziszewski

NIP
7221509415
Adres
Skłody-Przyrusy **
18-212, Skłody-Przyrusy
Wartość długu
34 302,40 PLN
Cena sprzedaży
34 302,40 PLN
Termin płatności
2024-08-20 (przeterminowany: 0 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32065 (dodano: 2024-06-14)