Dłużnik: GOSPODARSTWO ROLNE FRANCISZEK MATEJA

NIP
9910177326
Adres
ul. Ozimska *
46-050, Raszowa
Wartość długu
18 161,80 PLN
Cena sprzedaży
18 161,80 PLN
Termin płatności
2024-03-05 (przeterminowany: 136 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32096 (dodano: 2024-06-18)