Dłużnik: Tomasz Grobelak INSTALACJE

NIP
5741503398
Adres
ul. Częstochowska *
42-152, Opatów
Wartość długu
13 898,08 PLN
Cena sprzedaży
13 898,08 PLN
Termin płatności
2428-03-20 (przeterminowany: 0 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32102 (dodano: 2024-06-18)