Dłużnik: ELTOM ELŻBIETA JESZKE-WOŹNICA

NIP
7831160980
Adres
ul. Szubińska ** lok. *
60-114, Poznań
Wartość długu
7 330,15 PLN
Cena sprzedaży
7 330,15 PLN
Termin płatności
2024-04-11 (przeterminowany: 99 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32103 (dodano: 2024-06-18)