Dłużnik: TAROLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
9482604734
Adres
ŚREDNIA *
41-800, ZABRZE
Wartość długu
178 970,28 PLN
Cena sprzedaży
178 970,28 PLN
Termin płatności
2024-03-04 (przeterminowany: 137 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32279 (dodano: 2024-07-09)