Dłużnik: ROBERT NOWAK DRUCIK-KOM

NIP
7781135559
Adres
ul. Głogowska ***** lok. *
60-738, Poznań
Wartość długu
38 663,92 PLN
Cena sprzedaży
38 663,92 PLN
Termin płatności
2024-07-27 (przeterminowany: 0 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32280 (dodano: 2024-07-09)