Dłużnik: ZOOZY ALINA VASHCHENKO

NIP
9512547485
Adres
ul. Drewnowska ** lok. **
90-001, Łódź
Wartość długu
26 568,00 PLN
Cena sprzedaży
26 568,00 PLN
Termin płatności
2024-05-14 (przeterminowany: 66 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32284 (dodano: 2024-07-10)