Dłużnik: GOSPODARSTWO ROLNE ZDRODOWSKI ŁUKASZ

NIP
9662062186
Adres
Gąsówka-Oleksin **
18-112, Gąsówka-Oleksin
Wartość długu
2 164,23 PLN
Cena sprzedaży
2 164,23 PLN
Termin płatności
2024-04-14 (przeterminowany: 96 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32288 (dodano: 2024-07-10)