Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22, kod pocztowy: 31-231, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431598, nr NIP: 945-19-46-623, telefon 12 6145130, adres e-mail: biuro@euleo.pl
  2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży wierzytelności poprzez publikację w serwisie Niezapłacone.Info.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji tego uprawnienia należy skontaktować się z administratorem wysłając odpowiednie żądanie pocztą e-mail pod adres rodo@euleo.pl lub pocztą tradycyjną pod adres siedziby Administratora.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z Systemu.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywnego korzystania przez Pana/Panią z Systemu, a przypadku braku logowania do systemu przez kolejne 3 lata, będą trwale usunięte.