Dłużnik: LIDER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7811914306
Adres
RUDZKA *E**
01-698, WARSZAWA
Wartość długu
727,02 PLN
Cena sprzedaży
727,02 PLN
Termin płatności
2022-11-28 (przeterminowany: 508 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
ENPIRE Łukasz Wojciechowski
ul. Toruńska 151
85-880 Bydgoszcz

ID: 27824 (dodano: 2023-01-24)