Dłużnik: Bartłomiej Szczepaniak

Adres
Mirkowice ***
62-290, Mieścisko
Wartość długu
9 717,00 PLN
Cena sprzedaży
3 000,00 PLN
Termin płatności
2022-08-02 (przeterminowany: 182 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę zadłużenia posiadamy prawomocny nakaz zapłaty

ID: 27830 (dodano: 2023-01-25)