Dłużnik: Entertainment Industry Solutions Mark Hill

NIP
8681979703
Adres
Buczków ***
32-712, Buczków
Wartość długu
3 294,56 PLN
Cena sprzedaży
3 294,56 PLN
Termin płatności
2021-11-30 (przeterminowany: 826 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 29543 (dodano: 2023-08-18)