Dłużnik: TIMEWORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
8641960815
Adres
Aleja Jana Pawła II **
00-867, Warszawa
Wartość długu
479,70 PLN
Cena sprzedaży
479,70 PLN
Termin płatności
2023-08-15 (przeterminowany: 203 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez Kancelaria EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowo-akcyjna Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9452052460

ID: 30434 (dodano: 2023-12-04)