Dłużnik: Klaudia Dietrich Konstrukcyjny.pl

NIP
6972257037
Adres
ul. Kolejowa *
67-400, Wschowa
Wartość długu
114 084,34 PLN
Cena sprzedaży
114 084,34 PLN
Termin płatności
2023-09-20 (przeterminowany: 167 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,3201. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 30477 (dodano: 2023-12-07)