Dłużnik: GEMIKOL GRZEGORZ GŁOGOWSKI

NIP
9590088991
Adres
ul. Leśniówka **
25-146, Kielce
Wartość długu
30 421,63 PLN
Cena sprzedaży
30 421,63 PLN
Termin płatności
2024-01-01 (przeterminowany: 109 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,3309. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 31338 (dodano: 2024-04-02)