Dłużnik: NORTHBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
9571140064
Adres
ul. Nowiny **
80-020, Gdańsk
Wartość długu
26 704,18 PLN
Cena sprzedaży
26 704,18 PLN
Termin płatności
2023-12-06 (przeterminowany: 135 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 31358 (dodano: 2024-04-03)