Dłużnik: TRANS-CARGO-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNOŚCIĄ

NIP
1251722056
Adres
ul. Calineczki *-****
05-091, Ząbki
Wartość długu
194,34 PLN
Cena sprzedaży
194,34 PLN
Termin płatności
2024-01-16 (przeterminowany: 94 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez Kancelaria EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowo-akcyjna Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9452052460

ID: 31365 (dodano: 2024-04-03)