Dłużnik: SILKY2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6263041152
Adres
ul. Musioła **
41-936, Bytom
Wartość długu
297,66 PLN
Cena sprzedaży
297,66 PLN
Termin płatności
2024-01-16 (przeterminowany: 94 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez Kancelaria EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowo-akcyjna Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9452052460

ID: 31366 (dodano: 2024-04-03)