Dłużnik: PRONIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5272787637
Adres
ul. Kaspra Drużbickiego ****
61-693, Poznań
Wartość długu
1 200,48 PLN
Cena sprzedaży
1 200,48 PLN
Termin płatności
2023-11-16 (przeterminowany: 155 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez Kancelaria EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowo-akcyjna Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9452052460

ID: 31369 (dodano: 2024-04-03)