Dłużnik: "TRANSMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
9542255965
Adres
ul. Stefana Banacha **
41-200, Sosnowiec
Wartość długu
13 032,04 PLN
Cena sprzedaży
13 032,04 PLN
Termin płatności
2024-02-17 (przeterminowany: 122 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32003 (dodano: 2024-06-11)