Dłużnik: F.H. Pat - Ag Agnieszka Szczepańska

NIP
7811767822
Adres
MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ***
86-300, GRUDZIĄDZ
Wartość długu
2 757,08 PLN
Cena sprzedaży
2 757,08 PLN
Termin płatności
2024-05-24 (przeterminowany: 25 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32004 (dodano: 2024-06-11)