Dłużnik: BRABAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
8513274103
Adres
ul. Nad Odrą **
71-828, Szczecin
Wartość długu
13 930,89 PLN
Cena sprzedaży
13 930,89 PLN
Termin płatności
2023-10-29 (przeterminowany: 233 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32005 (dodano: 2024-06-11)