Dłużnik: JACEK KRÓLICZEK TRANSPORT KRÓLICZEK

NIP
6412243258
Adres
ul. Cegielniana **a
41-707, Ruda Śląska
Wartość długu
14 095,81 PLN
Cena sprzedaży
14 095,81 PLN
Termin płatności
2024-05-14 (przeterminowany: 35 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32006 (dodano: 2024-06-11)