Dłużnik: KARTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6793178663
Adres
ul. Wielopolska **
39-200, Dębica
Wartość długu
257,44 PLN
Cena sprzedaży
257,44 PLN
Termin płatności
2023-09-07 (przeterminowany: 316 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32082 (dodano: 2024-06-17)