Dłużnik: FREEDOM FARMS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP
1182225230
Adres
ul. Marszałkowska *********
00-639, Warszawa
Wartość długu
235,83 PLN
Cena sprzedaży
235,83 PLN
Termin płatności
2024-03-20 (przeterminowany: 121 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32084 (dodano: 2024-06-17)