Dłużnik: Natalia Imielska

NIP
6492324213
Adres
ul. Pomorska ** lok. *
42-400, Zawiercie
Wartość długu
143,69 PLN
Cena sprzedaży
143,69 PLN
Termin płatności
2024-03-13 (przeterminowany: 128 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32088 (dodano: 2024-06-17)