Dłużnik: FUNDACJA BELIEVE FAMILY FOUNDATION

NIP
6762626497
Adres
ul. św. Filipa ** lok. *
31-150, Kraków
Wartość długu
157,70 PLN
Cena sprzedaży
157,70 PLN
Termin płatności
2024-04-09 (przeterminowany: 101 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32091 (dodano: 2024-06-17)