Dłużnik: EURO FRACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6653043294
Adres
ul. gen. Władysława Sikorskiego *A
62-560, Skulsk
Wartość długu
12 119,61 PLN
Cena sprzedaży
12 119,61 PLN
Termin płatności
2024-05-29 (przeterminowany: 51 dni)
Wierzyciel/Dodatkowe informacje
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000. Wierzytelność opublikowana w imieniu Wierzyciela przez EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bociana 22, 31-231 Kraków, NIP:9451946623

ID: 32283 (dodano: 2024-07-10)